مناقصه دانشگاه آگهی مناقصه مرکز رفاهی آموزش دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان - مرکز هرمز ۲


نوع فراخوانمناقصه دانشگاه
نوع برگزاریانلاین
فرم درخواست فایل های مناقصه

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان محترم در مناقصه: اسناد مربوطه را بعد از پرداخت از طریق درگاه اینترنتی می توانید مشاهده نمایید.