مناقصه دانشگاه آگهی مناقصه مرکز رفاهی آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس - مرکز هرمز


نوع فراخوانمناقصه دانشگاه
نوع برگزاریانلاین
محل دریافت اسنادسایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
نام روزنامه منتشرکننده آگهیروزنامه فرهیختگان - روزنامه صبح ساحل
تاریخ درج اگهی در روزنامه۱۸ شهریور ۱۳۹۹
فرم درخواست فایل های مناقصه

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان محترم در مناقصه: اسناد مربوطه را بعد از پرداخت از طریق درگاه اینترنتی می توانید مشاهده نمایید.