نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم پروپوزال
عدم تکراری بودن موضوع
فرم تحویل ابلاغیه به اساتید
فرم گزارش پیشرفت کار
فرم تایید اتمام پایان نامه
فرم آمادگی برگزاری جلسه دفاعیه - دانشجو
مجموعه فرم ارائه مقاله جهت اخذ نمره
فرم تاریخ برگزاری دفاع
فرم تایید تاریخ برگزاری دفاع
آیین نامه اجرایی تاسیس و اداره مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه پسا دکتری دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه طرح های تحقیقاتی
بخشنامه حد نصاب نمره آزمون
بخشنامه حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد
بخشنامه شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (به روز شده ۱۳۹۵)
بخشنامه عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر
بخشنامه مشاور و داور ممتحن(خارجی)در پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
بخشنامه ممنوعیت درج نام افراد دیگر در مقاله مستخرج از پایان نامه
بخشنامه نحوه نوشتن اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامه
بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به صورت دورو