آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و فرم های دانشگاه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه نامه تشویق مقالاتبخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
متمم بخشنامه تشویق مقالاتبخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
فرم درخواست تشویق مقالهبخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه ارشد و رساله دکتریپژوهش و فناوری
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به اسفند۹۶ - وزارت علومفهرست نشریات نامعتبر
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار -وزارت بهداشتفهرست نشریات نامعتبر
فرم اطلاعات پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم اطلاعیه برگزاری دفاعیهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم درخواست مهلت مقالهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تاییدیه هیات داورانتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تعهد اصالت رساله و پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم منشور اخلاق پژوهشتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تحویل نسخه های پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم نحوه نگارش پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
مجلات نمایه شده در پایگاه Scopusفهرست نشریات معتبر
تقویم کنفرانسهای سال ۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های پژوهشی
لیست مجلات استخراج شده از پایگاه clarivate Analyticsفهرست نشریات معتبر
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (پژوهشگاه و شبکه های آزمایشگاهی)فهرست نشریات نامعتبر
فهرست مجلات دارای اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی-پژوهشگاه و شبکه های آزمایشگاهی-خردادماه ۱۳۹۸فهرست نشریات معتبر
فهرست مجلات دارای اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی دی ماه ۱۳۹۷فهرست نشریات معتبر