نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۷ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
آیین نامه اجرایی تاسیس و اداره مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامیسایر بخشنامه ها
آیین نامه پسا دکتری دانشگاه آزاد اسلامیسایر بخشنامه ها
بخشنامه حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزادسایر بخشنامه ها
بخشنامه حد نصاب نمره آزمونسایر بخشنامه ها
بخشنامه ممنوعیت درج نام افراد دیگر در مقاله مستخرج از پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بخشنامه عدم امکان دفاع پیش از موعد مقررتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
نحوه ارائه آدرس کامل و دقیق در مقالاتتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به صورت دوروتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بخشنامه نحوه نوشتن اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بخشنامه مشاور و داور ممتحن(خارجی)در پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتریتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم صفر مربوط به طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
متمم بخشنامه تشویق مقالات ۲۵۴۲۶بخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
فرم ارایه مقاله در همایش های معتبربخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
فرم ارائه مقاله چاپ شده در مجلات معتبربخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
شیوه نامه تشویق مقالاتبخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
تشویق مقالاتبخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه ارشد و رساله دکتریپژوهش و فناوری
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذر۹۶ - وزارت علومفهرست نشریات نامعتبر و جعلی
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذر۹۶-وزارت بهداشتفهرست نشریات نامعتبر و جعلی
فرم اطلاعات پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)