نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
عنواندانلود فایل
 
نحوه ارائه آدرس کامل و دقیق در مقالات
بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به صورت دورو
بخشنامه نحوه نوشتن اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامه
بخشنامه مشاور و داور ممتحن(خارجی)در پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
فرم صفر مربوط به طرح های پژوهشی
متمم بخشنامه تشویق مقالات ۲۵۴۲۶
فرم ارایه مقاله در همایش های معتبر
فرم ارائه مقاله چاپ شده در مجلات معتبر
شیوه نامه تشویق مقالات
تشویق مقالات
فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه ارشد و رساله دکتری
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به مهر۹۶ - وزارت علوم
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به مهر۹۶-وزارت بهداشت
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به مهر۹۶- دانشگاه آزاد اسلامی
فرم اطلاعات پایان نامه
فرم اطلاعیه برگزاری دفاعیه
فرم درخواست مهلت مقاله
فرم تاییدیه هیات داوران
فرم تعهد اصالت رساله و پایان نامه
فرم منشور اخلاق پژوهش