نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
عنواندانلود فایل
 
شیوه نامه مراحل اجرایی دفاع از رساله دکتری
آیین نامه طرح های تحقیقاتی
شیوه نامه استفاده از بودجه های انجمنهای علمی، ادبی و هنری دانشگاه
فرم درخواست عضویت در انجمن علمی
فرصت مطالعاتی ۴۰۷۸
فرصت مطالعاتی ۲۸۸۱۲۳
ممنوعیت شرکت در کنفرانس های خارجی بصورت پوستر
متمم بخشنامه کنفرانس های خارجی
متمم بخشنامه شرکت در همایشهای بین المللی داخلی
شرکت اعضا هیات علمی در همایش های خارجی
نحوه اختصاص پژوهانه
فرم پژوهانه شماره ۲ جهت ارسال به سازمان مرکزی
فرم امتیازبندی فعالیت پژوهشی برای دریافت پژوهانه (به روز شده ۱۳۹۵)
بخشنامه شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (به روز شده ۱۳۹۵)
هزینه تهیه برنامه کسب و کار مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و تجهیز آزمایشگاهها
آیین نامه اجرایی تاسیس و اداره مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه پسا دکتری دانشگاه آزاد اسلامی
بخشنامه حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد
بخشنامه حد نصاب نمره آزمون
بخشنامه ممنوعیت درج نام افراد دیگر در مقاله مستخرج از پایان نامه