نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم اعلام تاریخ دفاع از رساله_دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم اعلام آمادگی برای دفاع (فرم شماره_۲)بتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم اطلاعات مربوط به مقاله جهت دفاع از رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
وضعیت آموزشی جهت اخذ مجوز دفاع از رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
شیوه نامه مراحل اجرایی دفاع از رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
آیین نامه طرح های تحقیقاتیطرح های پژوهشی
شیوه نامه استفاده از بودجه های انجمنهای علمی، ادبی و هنری دانشگاهانجمن های علمی دانشگاه
فرم درخواست عضویت در انجمن علمیانجمن های علمی دانشگاه
فرصت مطالعاتی ۴۰۷۸فرصتهای مطالعاتی
فرصت مطالعاتی ۲۸۸۱۲۳فرصتهای مطالعاتی
ممنوعیت شرکت در کنفرانس های خارجی بصورت پوسترکنفراسها
متمم بخشنامه کنفرانس های خارجیکنفراسها
متمم بخشنامه شرکت در همایشهای بین المللی داخلیکنفراسها
شرکت اعضا هیات علمی در همایش های خارجیکنفراسها
نحوه اختصاص پژوهانهپژوهانه
فرم پژوهانه شماره ۲ جهت ارسال به سازمان مرکزیپژوهانه
فرم امتیازبندی فعالیت پژوهشی برای دریافت پژوهانه (به روز شده ۱۳۹۵)پژوهانه
بخشنامه شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (به روز شده ۱۳۹۵)پژوهانه
هزینه تهیه برنامه کسب و کار مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و تجهیز آزمایشگاههاسایر بخشنامه ها
آیین نامه اجرایی تاسیس و اداره مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامیسایر بخشنامه ها