آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و فرم های دانشگاه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم پروپوزالتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
عدم تکراری بودن موضوعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تحویل ابلاغیه به اساتیدتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم گزارش پیشرفت کارتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تایید اتمام پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم آمادگی برگزاری جلسه دفاعیه - دانشجوتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تاریخ برگزاری دفاعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تایید تاریخ برگزاری دفاعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
مراحل تصویب عنوان پروپوزال دکتری و دفاع از رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
تذکرات مهم در خصوص مقاله جهت دفاع از رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
شیوه نامه نگارش و تدوین رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
صورتجلسه دفاع پروپوزال دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم ارائه مقاله به پژوهشتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم اطلاعات مربوط به مقاله دکترا جهت دفاعتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم اعلام آمادگی برای دفاع از رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم آمادگی پیش دفاعتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم پروپوزال دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم پیش دفاع دانشجویان دکتری(مخصوص دانشجویانی که پذیرش مقاله اخذ ننموده اند)تحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم پیشنهاد موضوع رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)