آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه عدم درج اسامی متفرقه در مقالهبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه در رساله های تحصیلات تکمیلیبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
بخشنامه ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد کیفیبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
خلاصه بخشنامه ترتیب نوشتن اسامی نویسندگان و آدر س دهی در مقالاتبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
فرم درخواست مهلت مقالهبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
فرم درخواست نمره مقاله در مجلات معتبر مخصوص دانشجوبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
فرم درخواست نمره مقاله درهمایش ها و کنفرانسها مخصوص دانشجوبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
نحوه آدرس دهی مقالاتبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
نمره دهی مقالات دانشجوییبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی