نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم پروپوزالتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
عدم تکراری بودن موضوعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تحویل ابلاغیه به اساتیدتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم گزارش پیشرفت کارتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تایید اتمام پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم آمادگی برگزاری جلسه دفاعیه - دانشجوتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
مجموعه فرم ارائه مقاله جهت اخذ نمرهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تاریخ برگزاری دفاعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم تایید تاریخ برگزاری دفاعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم پروپوزال - دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم درخواست ایمیل دانشگاهیپژوهش و فناوری
فرم ترتیب مراحل بررسی پژوهانهپژوهانه
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذر۹۶- دانشگاه آزاد اسلامیفهرست نشریات نامعتبر و جعلی
بخشنامه تکمیلی تشویق مقالاتتحصیلات تکمیلی
فرم مربوط به پیش دفاع دانشجویان دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تحویل رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
تذکرات مهم در خصوص مقاله جهت دفاعتحصیلات تکمیلی (دکتری)
پیوست نامه داوری(فرم داوری رساله)بتحصیلات تکمیلی (دکتری)
نامه دعوت از داور جهت بررسی رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم شماره ۱تحصیلات تکمیلی (دکتری)