ریاست واحد

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی باقری
سمت : ریاست دانشگاه آزاد اسللامی واحد بندرعباس

مرتبه علمی: دانشیار

Email: m.bagheri@iauba.ac.ir

سوابق تحصیلی:
کارشناسی: مدیریت صنعتی از دانشگاه هرمزگان سال ‍۳۷۹
کارشناسی ارشد: مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه شهید بهشتی تهران سال ۱۳۸۴
عنوان پایان نامه: تحلیل و بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی در بهبود عملکرد و مدیریت زنجیره تامین
دانشگاه محل دفاع: دانشگاه شهید بهشتی تهران-  سال دفاع: ۱۳۸۶
دکتری تخصصی: مدیرت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
عنوان رساله: طراحی یک الگوی اثربخش ارائه خدمات الکترونیکی ثبت سفارش بازرگانی در بدنه دولت جمهوری اسلامی ایران با رویکرد دولت کارآفرین
دانشگاه محل دفاع: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان سال دفاع: ۱۳۹۰

سوابق آموزشی ریاست دانشگاه

سوابق پژوهشی ریاست دانشگاه

سوابق اجرایی ریاست دانشگاه

جوائز و افتخارات:

- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه در سال ۱۳۸۹
- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در سال ۱۳۹۷