ریاست واحد

نام و نام خانوادگی: دکتر احسان کامرانی
سمت : ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

مرتبه علمی: استاد

Email: kamrani@iauba.ac.ir

سوابق مدیریتی ایشان:

- رئیس بخش ارزیابی ذخایر مرکز تحقیقات شیلات هرمزگان از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰
- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه هرمزگان از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲
- مدیر گروه بیولوژی ماهیان دریا در مقطع کارشناسی ارشد از سال ۱۳۸۱تا حال حاضر      
- مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه هرمزگان از سال ۱۳۸۲، ۱۳۸۵
- معاون پژوهش وفناوری دانشگاه هرمزگان از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲
- عضو اصلی هئیت منصفه مطبوعات استان هرمزگان      
- عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان بعنوان کارشناس خبره      
- عضو شورای تحقیقات آموزشی سازمان آموزش و پژوهش استان      
- عضو کارگروه کشاورزی ومنابع آب استان      
- رئیس مرکز رشد فناوری در جزیره قشم سال ۸۴-۸۳     
- مدیر عامل شرکت قشم پژوه در منطقه آزاد قشم ۸۴-۸۳     
- عضو مجمع متخصصین ایران و مدیر کارگروه مهندسی محیط زیست ومنابع طبیعی مجمع استان      
- عضو شورای تحول اداری دانشگاه     
- رئیس مرکز کارآفرین دانشگاه      
- رئیس کمیته کار آفرینی دانشگاه      
- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندر عباس ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸     
- عضو کمیته علوم و فنون دریایی دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹
- عضو شورای علمی پژوهشی نمایندگی سازمان ملی جوانان در استان هرمزگان از سال ۱۳۸۶
- دبیر هفته پژوهش دراستان هرمزگان از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲    
- رئیس منطقه ۱۵ دانشگاه ازاد اسلامی از سال ۹۱ تا ۹۲ 
- همکاری به صورت پاره وقت از سال ۸۵ تا کنون با واحد بندرعباس     
- مسئوول بسیج اساتیید و مراکز اموزش عالی استان هرمزگان 

مشاهده سوابق علمی دکتر کامرانی