اخبار

نحوه پرداخت شهریه و دریافت کارت ورود به جلسه

قابل توجه دانشجویان محترم کلیه ورودی ها بنا به دستور سازمان مرکزی بدهی شهریه دانشجویان در ۳ قسط، تقسیط شده و دانشجویان گرامی مطابق دستورالعمل زیر از طریق سامانه آموزشیار اقساط شهریه خود را پرداخت نمایند. سررسید اقساط تاریخ های ۱۵ آذر ماه ، ۱۵ دی ماه و ۱۵ بهمن ماه می باشد. دانشجویان به منظور پرداخت شهریه خود می توانند از مسیر زیر اقدام به پرداخت اقساط خود کنند : بعد از ورود به آموزشیار و مدیریت مالی به شرح زیر عمل نمایید ۱⃣ از منوی صندوق رفاه دانشجویی زیر منوی درخواست پیگیری تسهیلات را انتخاب می کنند . ۲⃣ بر روی (...) مشاهده دفترچه اقساط و پرداخت قسط کلیک کرده و اقساط خود را مشاهده می کنید در این قسمت در صورت دلخواه می توانید کل شهریه خود را پرداخت نمایید و یا اینکه در موعد سر رسید اقساط خود را پرداخت نمایید . می توانید بعد از انتخاب ترم ۹۹۱ از بالای صفحه به ارزشیابی اساتید در سمت راست صفحه وارد شوید و بعد از اتمام عملیات برنامه امتحانی خود را مشاهده نمایید

ادامه مطلب

چگونگی پرداخت شهریه ترم جاری

دانشجویان گرامی جهت پرداخت شهریه ترم جاری از منوی صندوق رفاه دانشجویی -درخواست و پیگیری -مشاهده دفترچه اقساط -پرداخت الکترونیکی اقساط نسبت به بدهی خود اقدام نمایند.

ادامه مطلب