اخبار

نشست مشترک مسئولین دانشگاه با مدیران و کارشناسان صنایع و دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان
دانشگاه آزاد اسلامی ۴۰ درصد از بار آموزش عالی هرمزگان را بر دوش دارد

نشست مشترک مسئولین دانشگاه با مدیران و کارشناسان صنایع و دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان گفت: «دانشگاه آزاد اسلامی در این استان با ۴۸۰ رشته‌‌ محل و ۲۵ هزار دانشجو توانسته ۴۰ درصد بار آموزش عالی را به دوش بکشد.»

ادامه مطلب