اخبار

تأکیدمعاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس بر ترویج و نهادینه کردن فرهنگ بسیجی در دانشگاه

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس گفت: «تربیت جوانان انقلابی و متعهد از رسالت خطیر دانشگاه‌ها است و تفکر بسیجی می‌تواند دانشگاه را انقلابی و جوانان را در مسیر انقلاب قرار دهد.»

ادامه مطلب