خبر تصویری فرعی

جلسه کمیسیون دائمی بودجه در هیات امنای استان هرمزگان

جلسه کمیسیون دائمی بودجه در هیات امنای استان هرمزگان

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان با اعلام این خبر که بودجه سال آینده استان پس از ارزیابی جامع به تصویب رسید گفت:بودجه سال 96واحد ها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان بر اساس برنامه ششم و با هدف رسیدن به توسعه پایدار تدوین و به تصویب رسید.

ادامه مطلب