خبر تصویری فرعی - آرشیو

راه‌اندازی دو رشته جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

راه‌اندازی دو رشته جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان از راه‌اندازی دو رشته فناوری اطلاعات سلامت در مقطع کارشناسی و پرستاری سالمندی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس خبر داد.

ادامه مطلب