خبر تصویری فرعی - آرشیو

سخنان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان:

سخنان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان با بیان آموزه‌های عاشورایی امام حسین(ع) گفت: ظلم‌ستیزی و مقاومت مهم‌ترین درس مکتب سیدالشهدا(ع) است که باید در جامعه ترویج و انتشار یابد.

ادامه مطلب
توصیه‌های آموزشی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان در آستانه ترم تحصیلی جدید
در جلسه شورای تخصصی آموزشی عنوان شد؛

توصیه‌های آموزشی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان در آستانه ترم تحصیلی جدید

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان با تاکید بر دقت نظر مسئولان در اجرای سیاست‌های کارا و اثربخش در دانشگاه اظهار کرد: نظم کاری و صداقت در عمل مولفه مهم پیشرفت است.

ادامه مطلب
جوانان دل های خود را به خیمه امام حسین (ع) نزدیک ترسازند
مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

جوانان دل های خود را به خیمه امام حسین (ع) نزدیک ترسازند

مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس با تاکید بر ترویج و نهادینه کردن فرهنگ عاشورا در بین نسل جوان جامعه گفت:جوانان باید درمکتب حسینی تربیت و دل های خود را به خیمه امام حسین (ع) نزدیک تر سازند.

ادامه مطلب