آرشیو اخبار

جوانان دل های خود را به خیمه امام حسین (ع) نزدیک ترسازند
مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

جوانان دل های خود را به خیمه امام حسین (ع) نزدیک ترسازند

مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس با تاکید بر ترویج و نهادینه کردن فرهنگ عاشورا در بین نسل جوان جامعه گفت:جوانان باید درمکتب حسینی تربیت و دل های خود را به خیمه امام حسین (ع) نزدیک تر سازند.

ادامه مطلب