آرشیو اخبار

مسابقه چهل بهار ، چهل نقاشی

مسابقه چهل بهار ، چهل نقاشی

به مناسبت دهه فجر صورت گرفت: مسابقه چهل بهار ، چهل نقاشی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی، مسابقه چهل بهار، چهل نقاشی با حضور دانش آموزان دختر سما برگزار شد

ادامه مطلب