شرایط برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی(دانشجویان مقطع دکتری)

۱۲ تیر ۱۳۹۷ | ۱۳:۴۸ کد : ۸۹۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۰۰۷

احتراماً"، باتوجه به موافقت کمیته برگزاری ارزیابی جامع استان وبه استناد مفاد بخشنامه شماره ۷۰۶۱/۳۰ مورخ ۱۹/‏۰۲/‏۹۷‬ سازمان مرکزی، شرایط برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی، ویژه نوبت اول سال ۱۳۹۷ حضورتان ارسال می گردد. خواهشمند است دستورفرمائید عوامل اجرایی دانشکده ومدیران محترم گروههای آموزشی مجری دوره دکتری، اهتمام لازم به منظور برگزاری مناسب آزمون مذکور را بعمل آورند:

۱- آزمون کتبی راس ساعت ۹ صبح روزجمعه ۸/‏۴/‏۹۷ به صورت متمرکز وتشریحی در واحد کرمان، برای تمام رشته ها در سه ماده درسی و در دو نوبت صبح وعصر برنامه ریزی وبرگزار می گردد.

۲- گروههای آموزشی موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری آزمون کتبی نسبت به برگزاری آزمون شفاهی با هماهنگی مسئولین دانشکده اقدام نمایند وبلافاصله پس از اتمام آزمون شفاهی و‬ حداکثر تا‬ تاریخ چهارشنبه ۲۰/‏۴/‏۹۷ نمرات نهایی را در فرم مخصوص ارسال نمرات ارزیابی جامع، همراه با برگه های امتحانی و پاسخنامه دانشجویان به تحصیلات تکمیلی ارائه نمایند.

۳- مدیران محترم گروههای آموزشی می بایست حداکثرتا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۲۰/‏۳/‏۹۷‬ مدارک دانشجویان و فرم مخصوص درخواست مجوز آزمون را که به دقت و بطور کامل وخوانا تکمیل گردیده است را به اداره کل آموزش به منظور بررسی مدارک و صدور مجوز شرکت درآزمون تحویل نمایند. نظارت وپیگیری این مهم به عهده ریاست محترم دانشکده می باشد.

۴- مدیران محترم گروههای آموزشی از اساتید ارجمند طراح سئوال تقاضا نمایند سئوالات امتحانی را حتماً" به صورت تایپ ولاک و مهر شده تاپایان وقت اداری چهارشنبه ۲۳/‏۳/‏۹۷ به گروه آموزشی تحویل نموده وسئوالات از طرف مدیریت محترم گروه آموزشی حداکثر تا چهارشنبه ۳۰/‏۰۳/‏۹۷‬ ‬ به معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی تحویل تا تمهیدات لازم نسبت به تکثیر و شمارش وارسال به قرنطینه صورت پذیرد. پیگیری این مهم به عهده مدیریت محترم گروه آموزشی ونظارت برحسن انجام آن به عهده ریاست محترم دانشکده می باشد.

۵- به درخواستها ومدارکی که پس ازتاریخ ۲۰/‏۰۳/‏۱۳۹۷‬ ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. از دقت نظر و اهتمام مسئولین دانشکده در رعایت تاریخهای اعلام شده صمیمانه سپاسگزاری می نماید.


( ۴ )

نظر شما :