تشکیل ستاد اسکان تابستانی

۱۰ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۷:۲۳ کد : ۴۲۹ خبر تصویری فرعی
تعداد بازدید:۱۶۶۱
معاونت مالی اداری دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه ای ابلاغ کرد؛

تشکیل ستاد اسکان تابستانی و برخورداری از امکانات اقامتی و رفاهی واحدها و مراکز آموزشی

تصویر مطلب تشکیل ستاد اسکان تابستانی و برخورداری از امکانات اقامتی و رفاهی واحدها و مراکز آموزشی

معاونت مالی اداری دانشگاه آزاد اسلامی با ابلاغ بخشنامه به روسای واحدهای مرکز استان، واحدهای جامع مستقل و مراکز آموزشی و سازمان سما، بخشنامه تشکیل ستاد اسکان تابستانی (2) را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در این بخشنامه آمده است:

با توجه به بخشنامه شماره 25234/50 مورخ 96/4/31 مبنی بر تعطیلی واحدها و مراکز دانشگاهی در نیمه مردادماه سال جاری به منظور تأمین هرچه بیشتر رفاه کارکنان دانشگاه (اعم از کارمندان و اعضای هیات علمی) و خانواده های آنان در برخورداری از امکانات اقامتی و رفاهی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه در ایام فوق (96/5/12 لغایت 96/5/27)، تمامی واحدها بخصوص واحدهای مسافرپذیر و پرمخاطب مستقر در استان ها مکلف هستند مطابق مفاد بخشنامه ستاد اسکان نوروزی 81495/50 مورخ 95/11/10 نسبت به تشکیل ستاد اسکان تابستانی (2) تحت نظارت مستقیم رئیس یا معاون اداری مالی واحد یا مراکز آموزشی اقدام کنند.

در این بخشنامه تاکید شده دبیران کمیته بیمه رفاه واحدها مکلف هستند آمار اسکان تعطیلات تابستانی را تا 96/5/28 و همچنین آمار اسکان کل تابستان را تا تاریخ 96/7/4به اداره کل منابع انسانی و سیاست های رفاهی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال کنند تا پس از ارزیابی عملکرد ستادهای اسکان تابستانی در سراسر کشور به حضور ریاست دانشگاه گزارش شود.


( ۳ )

نظر شما :