حدنصاب نمره برای آزمونهای مورد تایید دانشگاه(مقطع دکتری)

۰۸ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۰:۵۴ کد : ۳۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۶۳۴۶
قابل توجه کلیه اعضای محترم هیات علمی با مرتبه (مربی):

قابل توجه دانشجویان گرامی: دانشجویان مقطع دکتری (با سهمیه عادی) با ارائه حداقل نمره مشروط می توانند با اخذ تعهد در آزمون جامع شرکت نمایند و حداقل نمره قابل قبول را حداکثر از دفاع از رساله ارائه نمایند.نام

نام آزمون حداقل نمره قابل قبول حدنصاب نمره مشروط
EPT-IAU ۵۰ ۴۰
(TOEFL(IBT ۶۵ ۵۲
(TOEFL(PAPER BASE ۵۲۰ ۴۱۶
MSRT,MCHE ۶۵ ۵۲
TOLIMO ۵۴۰ ۴۳۲
IELTS ۶ ۴/۸

در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر جدول عناوین آزمونهای مورد تایید دانشگاه می باشد به شرح ذیل اعلام می گردد.

نام آزمون حداقل نمره قابل قبول حدنصاب نمره مشروط
EPT-IAU ۴۰ ۳۵
(TOEFL(IBT ۵۲ ۴۵/۵
(TOEFL(PAPER BASE ۴۱۶ ۳۶۴
MSRT,MCHE ۵۲ ۴۵/۵
TOLIMO ۴۳۲ ۳۷۸
IELTS ۴/۸ ۴/۲

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسهیات علمیواحد الکترونیک


( ۱۷ )

نظر شما :