قابل توجه دانشجویان ( تمدید انتخاب واحد)

۰۹ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۳:۵۶ کد : ۲۱۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۷۷۶

باتوجه به درخواست تعدادی ازدانشجویان که موفق به انتخاب واحد نشده اند ، انتخاب واحد ازروز دوشنبه 11 الی چهارشنبه 11/13/ 95 تمدید می گردد ، قابل ذکر است که این تاریخ آخرین زمان انتخاب واحد خواهدبود و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد . درغیراینصورت دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشوند می بایستی مرخصی تحصیلی اخذ نمایند.

معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه

                                                                                                       9/11/95


( ۲۲ )

نظر شما :