۵۰ درصد

۲۸ مهر ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۳ کد : ۱۰۱۱ خبر تصویری اصلی
تعداد بازدید:۶۰۹۸

لیست رشته های دارای تخفیف دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس    
             ویژه ورودی های 98-97
             
1    -کاردانی ناپیوسته
√    آموزش دینی و عربی    50%
√مدیریت گمرک    50%
√    آموزش علوم تجربی    50%

۲-کارشناسی پیوسته
     √فلسفه و کلام اسلامی    50%
√فقه ومبانی حقوق اسلامی    50%
√روزنامه نگاری    50%
√علوم اقتصادی    50%
√ریاضیات و کاربردها    50%
√فیزیک    50%
√شیمی محض    25%
√زمین شناسی    50%
√زیست شناسی دریا    50%
√مهندسی رباتیک    50%
√علوم کامپیوتر    50%
√مهندسی آبادانی طبیعت    50%
√علوم و مهندسی آب    50%
√علوم و مهندسی شیلات    50%
√علوم و مهندسی محیط زیست    50%

۳-کارشناسی نا پیوسته    
√آموزش دینی و عربی    50%
√آموزش ریاضی    50%
√تکثیر و پرورش آبزیان    50%

۴-کارشناسی ارشد
√فقه و مبانی حقوق  اسلامی    50%
√محیط زیست – برنامه ریزی محیط زیست    50%
√محیط زیست آموزش محیط زیست    50%
√علوم زمین – زمین شناسی مهندسی    50%
√علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان    50%
√علوم و مهندسی شیلات – بوم شناسی آبزیان شیلاتی    50%

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس


( ۱۶ )

نظر شما :