ثبت اطلاعات دانشجویان (بیماریهای زمینه ای- سابقه ابتلا به ویروس کرونا)

موارد ستاره دار الزامی می باشد.
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • نام پدر*
  3
 • شماره دانشجویی*
  4
 • رشته / گرایش*
  5
 • مقطع تحصیلی*
  6
 • شماره تماس ثابت*
  7
 • شماره تماس / همراه*
  8
 • ایمیل*
  9
 • نام بیماری زمینه ای (قلبی-عروقی، دیابت، بیماری های نقص سیستم ایمنی، سرطان، پیوند عضو، بیماری تنفسی، بارداری)*
  10
 • ارسال مدارک پزشکی* آپلود
   11