تقویم


روز تربیت بدنی و ورزش

۲۶ مهر ۱۳۹۸


اربعین حسینی

۲۷ مهر ۱۳۹۸


روز آمار و برنامه ریزی

۰۱ آبان ۱۳۹۸


رحلت رسول اکرم؛شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

۰۵ آبان ۱۳۹۸


شهادت امام رضا علیه السلام

۰۷ آبان ۱۳۹۸


هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه - روز نوجوان

۰۸ آبان ۱۳۹۸


روز دانش آموز

۱۳ آبان ۱۳۹۸


روز فرهنگ عمومی

۱۴ آبان ۱۳۹۸


شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

۱۵ آبان ۱۳۹۸


روز ملی کیفیت

۱۸ آبان ۱۳۹۸


میلاد رسول اکرم به روایت اهل سنت

۱۹ آبان ۱۳۹۸


روز جهانی دیابت

۲۳ آبان ۱۳۹۸


میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام - روز کتاب و کتابخوانی

۲۴ آبان ۱۳۹۸


روز جهانی کودک

۲۹ آبان ۱۳۹۸