انفجار در دفتر نخست‌وزیری جمهوری اسلامی ایران، روز مبارزه با تروریسم

تاریخ برگزاری : ۰۹ شهریور ۱۳۹۸ رویدادهای رسمی کشور