وفات آیت الله سید محمود طالقانی اولین امام جمعه تهران

تاریخ برگزاری:۱۹ شهریور ۱۳۹۵ رویدادهای رسمی کشور