شروع امتحانات دروس تخصصی

تاریخ برگزاری:۲۰ خرداد ۱۳۹۶ تقویم دانشگاه

شروع امتحانات دروس تخصصی از تاریخ ۹۶/۳/۲۰ لغایت ۹۶/۴/۱ می باشد