دستاورد جدید دیگر

۲۹ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۶
تعداد بازدید:۸۱۸۵
دستاورد جدید دیگر

 ثبت ۱۲۴ ژن از گونه های سرپایان خلیج فارس و دریای عمان برای اولین بار در بانک جهانی ژن توسط دکتر شادی خاتمی عضو هیات علمی گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، عضو هیات علمی واحد بندرعباس با بیان اینکه انجام این پروژه به مدت ۲ سال زمان برده گفت:" انجام تمام مراحل این پروژه در آزمایشگاه ژنتیک واحد بندرعباس انجام شده است."

شادی خاتمی افزود:" نمونه برداری ها از آب های بندر بوشهر، بندر لنگه، جاسک ، جزیره هرمز و چابهار در خلیج فارس و دریای عمان بوده است و نمونه ها به آزمایشگاه ژنتیک منتقل و استخراج DNA و سایر مطالعات در این آزمایشگاه انجام شده است."

وی هدف از این کار پژوهشی را مطالعه بر روی گونه های سرپایان اعلام کرد و افزود: " شناسایی این گونه ها در حوزه بیولوژی دریا بسیار حائزاهمیت است و می توان با شناسایی دقیق گونه ها، ذخایر آنها را ارزیابی و مدیریت کرد."

این عضو هیات علمی دانشگاه افزود :" سرپایان شامل ماهی مرکب ، اسکویید و هشت پایان است که از لحاظ اکولوژی و اقتصادی در جهان حائزاهمیت هستند و در ایران جنبه صادرات داشته و ارزآور است."

وی همچنین گفت :" بعد از نفت ، مهم ترین ثروت در خلیج فارس و دریای عمان ذخایر آبزیان و صیادی است که باید با مطالعه و دقت در آن علاوه بر بحث ارزآوری و تجاری سازی به حفظ و تکثیر آنان نیز توجه ویژه ای شود و از این پتانسیل خدادادی در مسیر درست استفاده شود. "

خاتمی با تاکید بر اینکه دو گونه غالب در آب های خلیج فارس و دریای عمان، ماهی مرکب ببری و اسکوئید هندی است افزود:" با آگاهی به این موارد می توان در مبحث حفظ این ذخایر ارزشمند همت لازم را به کار گرفت و علاوه بر اشتغال زایی در حوزه صنعت دریایی ، راه را برای ارزآوری نیز هموار سازیم."

این استادیار دانشگاه، توجه به موارد پژوهشی را بسیار با اهمیت برشمرد و افزود:" تشویق دانشجویان رشته های شیلات ، بیولوژی دریا و محیط زیست در این دانشگاه برای مطالعه بر روی گونه های دریایی مختلف می تواند کمک شایانی به حوزه پژوهشی کند و راه را برای مطالعات و پژوهش های بهتر، تجاری سازی ، تکثیر و پرورش و صادرات هموارتر سازد."

وی در پایان گفت :" این پژوهش حاصل کار گروهی بوده و دکتر تورج ولی نسب، مهندس پرویز توکلی کلور و دکتر احمد فرهادی به عنوان همکاران این تحقیق ، کمک های شایانی به اینجانب نموده اند."