اختراع دستگاه تصفیه آب

۱۵ تیر ۱۳۹۵ | ۰۸:۴۷
تعداد بازدید:۴۰۵۳
دستگاه تصفیه آب با بهره گیری از جلبک قهوه ای بومی خلیج فارس
اختراع دستگاه تصفیه آب

دلارام نخبه زارع نیز در این مصاحبه با اشاره به کشف نوعی جلبک قهوه ای که از جلبک های بومی خلیج فارس محسوب می شود گفت: این جلبک به عنوان بیومس برای تهیه دو نوع بیوجاذب در فناوری تصفیه آب مورد آزمایش قرار گرفته و پاسخ مثبت داده است.

وی عنوان کرد امروزه پیشرفت تکنولوژی و تنزل بارش های فصلی و کمبود منابع آب و همچنین انتشار آلاینده های صنعتی، بالا رفتن غلظت فلزات سنگین در منابع آبرا باعث گردیده و سلامت انسان ها به شدت مورد مخاطره قرار گرفته و نیاز است تا بتوان در این راستا کمک شایان توجهی به سلامتی انسانها نمود. نخبه زارع با تاکید بر وجود سیستم های متعارف تصفیه فاضلاب شهری گفت: فلزات سنگین در غلظت بالا اثرات نامطلوبی را بر روی فرایندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب می گذارند و سیستم های متداول تصفیه فاضلاب برای سمیت زدایی از فاضلاب های محتوی غلظت های بالا مناسب نیستند و اثرات نامطلوبی بر محیط زیست می گذارند.

وی اظهار امیدواری کرد فرایند بیو جذب روشی مناسب برای حذف فلزات سنگین از محیط آبی باشد و هزینه آن را نیز کمتر از هزینه رزین های تبادل یون تجاری قلمداد کرد و افزود: اگرچه تکنولوژی بیو جذب در مراحل اولیه توسعه است ولی امید می رود در آینده با پژوهش های بیشتر در این زمینه گامی مهم در جهت بهبود کیفیت محیط زیست برداشته شود.