تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

  • ۲۵ تیر
    روز بهزیستی و تامین اجتماعی
  • ۲۷ تیر
    اعلام پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از سوی ایران
  • ۳۱ تیر
    شهادت امام محمد تقی علیه السلام

رشته‌های تحصیلی

 

خدمات فناوری اطلاعات